ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Α.Γ.Σ.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Α.Γ.Σ.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                  ΣΑΡΙΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:          ΛΙΤΣΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:      ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ:                         ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΕΛΗ:                            ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
                                        ΚΩΣΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
                                        ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                        ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                        ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΗ:              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
                                        ΤΑΤΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
                                        ΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΞΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ:         ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
                                        ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
                                        ΤΣΑΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ