ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Α.Γ.Σ.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Α.Γ.Σ.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Τιμήθηκε ο Α.Γ.Σ.Κ. "ΚΑΣΤΟΡΙΑ",  κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας των εκδηλώσεων του συλλόγου ΛΥΒ.