ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Α.Γ.Σ.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Α.Γ.Σ.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Α.Γ.Σ.Κ. "ΚΑΣΤΟΡΙΑ" ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Το Δ. Σ. του Α.Γ.Σ.Κ. "ΚΑΣΤΟΡΙΑ" 
                            ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη,  του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ "ΚΑΣΤΟΡΙΑ" σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 25η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αντιπεριφέρειας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θέμάτων:

1) Το παρόν και το μέλλον της ομάδας
2) Θέματα τρεχούσης φύσεως

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 1 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα.

                           Για τον Α.Γ.Σ.Κ. "ΚΑΣΤΟΡΙΑ" 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ           ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΤΣΚΑΣ